Bao Bì Dùng Một Lần

SẢN PHẨM

Túi trà hút chân không - P02

Túi OPP đục lỗ - P05

Túi zipper giấy, đáy đứng, có cửa sổ - Z11

Túi zipper PA - Z07 trong suốt

Túi zipper MPET - Z09

Túi zipper PET - Z08 trong suốt

Túi zipper trơn- Z10

Túi zipper giấy đáy đứng, có cửa sổ - Z12

Túi PA hút chân không - P03

« 1 2 3 4 »
Bao Bì Dùng Một Lần