Bao Bì Dùng Một Lần

Túi Zipper

Túi zipper giấy, đáy đứng, có cửa sổ - Z11

Túi zipper PA - Z07 trong suốt

Túi zipper MPET - Z09

Túi zipper PET - Z08 trong suốt

Túi zipper trơn- Z10

Túi zipper giấy đáy đứng, có cửa sổ - Z12

Túi Zipper - Z06 trong suốt, in hình

Túi zipper trà sữa - Z13

Bao Bì Dùng Một Lần